Mercantile Oy Ab

Mercantile är Örums moderbolag. Örums huvudaffärsverksamhet är att betjäna verkstäder och grossister med reservdelar, service och koncept. Örum erbjuder också säkerhetsprodukter, -tjänster och koncept via sitt dotterbolag Turvata samt verkstadsservice och -apparatur via sitt dotterbolag Diagno.

År 2016 hade koncernen en omsättning på 87 miljoner euro. Koncernen sysselsätter 349 personer i Finland och Estland.

Mercantile Oy Ab
Kalevagatan 4
FI-00100 Helsingfors
Tel: +358 9 56 54 9301
Fax: +358 9 5654 9300
förnamn.efternamn(at)mercantile.com

Hemort: Helsingfors
FO-nummer: 761128-9